Zgjedhe veglën e dizajnimit tënd...

Photoshop
€9.99
Dreamveawer
€99.99
Animation
€199.99
After Effect
€399.99
Illustrator
€19.99

Çmimet mund të ndryshojnë varësisht nga kërkesa e dizajnit

200x200 LOGO
€+9.99
E Thjeshtë
Broshurë/Posterë
€+29.99
Profesionale
REKLAMA 3D
€+1500.00
Speciale

Disa nga logot dhe dizajnet të cilat janë të dizajnuara nga ekipi ynë...